Місія МТП:

Розвиток малого та середнього (в тому числі молодіжного, жіночого) підприємництва, розбудова громадянського суспільства та підтримка демократичних реформ.

Завдання МТП:

 • сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні;

 • інформаційна підтримка та відстоювання інтересів громадян, суб’єктів малого та середнього підприємництва в сферах  пов’язаних з метою Організації;

 • співробітництво із українськими, зарубіжними та міжнародними структурами, вивчення їх позитивного досвіду, участь у міжнародних заходах; сприяння міжнародній співпраці, пов’язаній із метою і діяльністю Організації.

 • представництво і захист інтересів учасників Організації, в тому числі в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування;

 • сприяння громадській просвіті та освіті, а також науковій діяльності, застосуванню кращих національних і міжнародних практик та стандартів, пов’язаних з метою Організації;

 • сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим особам в сфері економічного розвитку, а також участь у дорадчих та робочих органах;

 • участь у розробці, громадському обговоренні, контролі, експертизі та моніторингу рішень та нормативно-правових і регуляторних актів, а також їх проектів, що стосуються мети і завдань Організації;

 • сприяння здійсненню місцевих, регіональних, державних і міжнародних програм, пов’язаних з метою Організації;

 • сприяння місцевим, регіональним, державним і міжнародним програмам розвитку демократії та громадянського суспільства, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Цінності:

 

Командна взаємодія

 • Ми ефективно працюємо для досягнення цілей разом, заохочуючи в той же час індивідуальні зусилля й особисту відповідальність.

 • Ми ставимось один до одного з повагою і спілкуємося відкрито.

 • Ми ділимося знаннями один з одним й обмінюємося інформацією.

 • Ми забезпечуємо зворотній зв'язок і сприймаємо конструктивну критику.

 • Ми відкриті до нових ідей і заохочуємо до відкритого діалогу.

 • Ми цінуємо різноманітність поглядів і досвіду.

 • Ми заохочуємо співробітництво з іншими організаціями, особистостями для досягнення цілей.

Доброчесність та прозорість

 • Ми спілкуємося чесно й відкрито!

 • Ми виконуємо наші обіцянки!

 • Ми беремо на себе відповідальність!

 • Ми несемо особисту відповідальність за свої дії та їх наслідки!

 • Ми зосереджуємось на пошуку рішень та досягненні результатів, а не на пошуку виправдань чи винуватців!

 • Ми беремо активну участь у дискусіях і підтримуємо прийняті рішення!

 • Ми залучаємо до обговорення наших рішень і планів тих, на кого ці рішення і плани впливають!

Проактивність

 • Ми не чекаємо на зміни, ми робимо зміни!

 • Ми постійно аналізуємо різні підходи щодо розвитку МСП та ініціюємо заходи щодо його покращення.

 • Ми вивчаємо запит від учасників процесу та забезпечуємо врахування їх інтересів  на етапі підготовки та реалізації проектів.

Політична безсторонність

 • Ми вільні від впливу будь-яких політичних партій.

 • Ми не допускаємо використання списків учасників Організації в партійних чи політичних цілях.

 • Ми не намагаємося вплинути на вибір учасників Організації щодо їхнього голосування за ту чи іншу партію або кандидата. Це стосується також випадків, коли кандидатом є учасник Організації.

ГО "Молодь та підприємництво"

м. Суми, вул. Кооперативна, 19, оф. 218

+38 (066) 7882710

gomtp.com@gmail.com